Products
Artykuły
Avicon

LBAR+ Standard

Lite LBAR+ jest bezpośrednim oświetlaczem liniowym ze zredukowaną liczbą diod LED. Mimo tego, oświetlacz jest bardzo silny i jest w stanie oświetlić szerokie przestrzenie. Może być ustawiony wzdłuż osi kamery lub pod kątem. Oświetlacz może pracować w dwóch trybach: ciągłym i strobowanym o bardzo krótkich czasach narastania i opadania impulsu (15 μs i 10 μs).

Fake
Show all models
No products are matching the criteria.

Please send all inquiries to the address info@avicon.pl.
You can also contact by phone at +48 22 631 03 71.

Our engineers are always happy to answer all your questions.