Avicon

Imaging Diagnostics

Od sensorów poprzez oprogramowanieImaging Diagnostics zapewnia lepsze, sprytniejsze rozwiązania wizyjne odpowiednie do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych, bezpieczeństwa i aplikacji wizji maszynowej. Innowacyjna konstrukcja modułowa pozwala na wyższe poziomy przetwarzania danych z niższym zużyciem energii i wielkości fizycznych. Każda kamera jest napędzana przez daną aplikację i skonfigurowana zgodnie ze specyfikacjami, zapewniając dzięki temu optymalną funkcjonalność, jakość i cenę.