Avicon

LBAR+ Standard

Lite LBAR+ jest bezpośrednim oświetlaczem liniowym ze zredukowaną liczbą diod LED. Mimo tego, oświetlacz jest bardzo silny i jest w stanie oświetlić szerokie przestrzenie. Może być ustawiony wzdłuż osi kamery lub pod kątem. Oświetlacz może pracować w dwóch trybach: ciągłym i strobowanym o bardzo krótkich czasach narastania i opadania impulsu (15 μs i 10 μs).

Fake
Pokaż wszystkie modele
Dla danych parametrów brak produktów spełniających kryteria.

Wszelkie zapytania prosimy o kierowanie na adres info@avicon.pl.
Można również kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 22 631 03 71.

Nasi inżynierowie zawsze chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.