Produkty
Artykuły
Avicon

Nowoczesne funkcje w kamerach Basler dart oraz Basler pulse

Ludzkie oko postrzega obrazy odmiennie od systemu wizyjnego. Aby przystosować kamery Basler dart oraz Basler pulse do różnorodnych aplikacji wizyjnych ich funkcje są specjalnie zaprojektowane tak, aby optymalizować jakość obrazu zarówno dla ludzkiego obserwatora, jak i dla systemu wizyjnego w środowisku przemysłowym.

Najnowsza nota marketingowa „Powerful Features in Basler dart and pulse Cameras”, dokładnie opisuje zintegrowane funkcjonalności – PGI, kompensację tylnego światła oraz filtr redukcji zakłóceń – ich ustawienia i przykładowe aplikacje. Dokładne informacje na temat kamer Basler dart oraz Basler pulse można znaleźć na stronie producenta. Chcesz wiedzieć więcej o technologii przetwarzania obrazu PGI? Odwiedź sekcję pobierania na stronie firmy Basler i przeczytaj artykuł „Better Image Quality with Basler PGI”.