Avicon

Odczyt kodów i oznaczeń alfanumerycznych z wysokimi prędkościami

Odczyt kodów i oznaczeń alfanumerycznych z wysokimi prędkościami jest dużym wyzwaniem dla systemu wizyjnego. Zrealizowany przez Avicon system umożliwia pracę z prędkościami wstęgi do 200m/s przy szerokości obserwacji 1250mm. Wydajne algorytmy odczytu dekodują ponad 50 oznaczeń na sekundę. Integracja z zakładową bazą danych automatyzuje pobieranie danych o położeniu i rodzaju kodów dla produkowanego asortymentu oraz umożliwia zapis każdego odczytanego oznaczenia. Wdrożone urządzenie kontrolne jest kluczowe dla zapewnienia jakości w procesie produkcyjnym obejmującym wielkonakładowy nadruk inkrementowanych oznaczeń.

odczyt-kodow-i-oznaczen-alfanumerycznych-z-wysokimi-predkosciami