Produkty
Artykuły
Avicon

Oświetlenie w aplikacjach wizyjnych: korzyści z dobrze dobranego oświetlenia

Kamera, sensor, optyka oraz oprogramowanie stanowią bardzo ważne elementy poprawnie działającego systemu wizyjnego. Łatwo jest jednak jest zapomnieć o kluczowym elemencie systemów wizyjnych, czyli oświetleniu. Dla większości aplikacji światło otoczenia jest niewystarczające ze względu na zbyt małą intensywność lub niewłaściwy bieg promieni. Sztuczne oświetlenie jest przystosowane specjalnie do stwarzania optymalnych warunków akwizycji. Dobór oświetlacza jest decydującym czynnikiem determinującym, co będzie możliwe do wykrycia za pomocą algorytmów wizyjnych. Inwestycja w lepszy oświetlacz powoduje redukcję kosztów potrzebnych zarówno na opracowanie algorytmów wizyjnych, jak i na analizę obrazów. W większości przypadków pożądane zadania inspekcyjne są możliwe do zrealizowanie jedynie przy odpowiednio dobranym oświetleniu.

Artykuł firmy Basler „Lighting in Image Processing” zawiera pomocne informacje i wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego oświetlenia do twojej aplikacji.