Produkty
Artykuły
Avicon

Porównanie interfejsów: USB 3.0 vs BCON

Coraz bardziej popularne stają się aplikacje bazujące na systemach wbudowanych, co oznacza, że wszystkie elementy systemu wizyjnego są zabudowane w jednym urządzeniu.

Wizyjne systemy wbudowane składają się z kamery, często bez obudowy (typ „board level”), podłączonej bezpośrednio do jednostki obliczeniowej. Zadaniem jednostki obliczeniowej jest przeprowadzenie obliczeń, za które w typowych aplikacjach odpowiedzialny jest komputer PC.

Firma Basler to główny producent cyfrowych kamer przemysłowych przeznaczonych do wbudowanych systemów wizyjnych. Popularnymi interfejsami wykorzystywanymi w tego typu kamerach są USB 3.0 oraz Basler BCON for LVDS. W nocie marketingowej firmy Basler „Comparison of Basler’s Camera Interfaces for Embedded Vision Technology: USB 3.0 vs BCON for LVDS” zostaje przedstawione porównanie tych interfejsów.

Szukasz informacji na temat systemów wbudowanych, odpowiednich kamerach i interfejsach? Skontaktuj się z nami!