Produkty
Artykuły
Avicon

Systemy wizyjne dla branży drobiarskiej

Wraz z rozwojem systemów Avicon, zakłady produkcyjne z branży drobiarskiej, zyskały nowe możliwości. Działy: jakości, produkcji i utrzymania ruchu mogą czerpać informacje dostarczane przez Systemy Avicon i wykorzystywać je do swoich celów.

Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi Klientami z branży, staliśmy się autorami opracowań przeznaczonych do:

– klasyfikacji łap ze względu na występujące na nich zmiany skórne (wymóg certyfikatu QS)

– klasyfikacji stawów skokowych ze względu na występujące wady, takie jak: obecność żółtego naskórka lub/i odleżyny

– system archiwizacji zdjęć tuszek z możliwością kontroli opierzenia kupra i zmian skórnych

– system kontroli stanu wózków i strzemion- w opracowaniu

– system kontroli połamanych skrzydeł (przed opierzaniem) – w opracowaniu

Lista głównych korzyści dla Działu Jakości Klienta:

1.      kontrola dobrostanu zwierząt z okresu chowu – na podstawie wyglądu spodu łapy

2.      kontrola dobrostanu zwierząt z okresu chowu i transportu – na podstawie procentowego udziału ptaków z połamanymi skrzydłami (przed opierzaniem)

3.      kontrola jakości produktu kierowanego do Klienta

4.      pozyskiwanie raportów i zdjęć ułatwiających rozmowy z hodowcami i Klientami składającymi reklamacje

Lista głównych korzyści dla Działu Produkcji Klienta:

1.      możliwość produkcji wyrobów na rynek niemiecki (zgodnie z certyfikatem QS)

2.      możliwość wstępnej preselekcji łap kierowanych do dalszej obróbki

3.      kontrola prawidłowości procesów oparzania i czyszczenia

4.      możliwość zwolnienia mocy przerobowych i zadysponowanie ich na inne odcinki linii

Lista głównych korzyści dla Działu Utrzymania Ruchu:

1.      analiza stopnia wypełnienia i szybkości linii w oparciu o raporty minutowe

2.      możliwość generowania oszczędności w zużyciu wody i energii

3.      możliwość wykorzystania wystawianych sygnałów w przypadku przekroczenia zadanych progów

4.      kontrola stanu technicznego elementów linii

Ponadto dostarczamy bardziej „klasyczne” systemy, których funkcjonalność polega między innymi na kontroli opakowań, etykiet, nanoszonych oznaczeń i kodów każdego typu – co usprawnia automatyzację procesów i otwiera drogę do dalszych udoskonaleń takich jak np. zrobotyzowana paletyzacja.  Wszystkie nasze systemy są „szyte na miarę”. Projektujemy je z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i potrzeb oraz integrujemy z zakładowym systemem zarządzania produkcją i bazami danych. Indywidualne podejście do każdego systemu daje wiele dodatkowych możliwości i stanowi nową jakość dla tego typu rozwiązań.