Avicon

Zapytanie ofertowe na kolorową kamerę liniową do zbierania obrazów w paśmie widzialnym

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę kolorowej kamery liniowej do zbierania obrazów w paśmie widzialnym.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18136