Avicon

Zapytanie ofertowe na zestaw komponentów do obrazowania hiperspektralnego

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę zestawu komponentów do obrazowania hiperspektralnego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18109