Produkty
Artykuły
Avicon

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.avicon.pl

Informacje ogólne

§1 

1.       Operatorem Serwisu www.avicon.pl jest Avicon Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Jerozolimskie 202,  02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000584877, NIP 5223043888, REGON 362960946.

2.       Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a.        Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b.       Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”);

c.        Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www obsługiwanego przez Operatora.

3.       Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4.       Administratorem danych będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych jest Operator Serwisu.

5.       Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu www.avicon.pl. O wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności Serwisu, Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

6.       W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.avicon.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

7.       Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet

INFORMACJE W FORMULARZACH

§2 

1.        Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.        Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.        Dane w formularzach nie będą sprzedane i nie są udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 6.

4.        Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba modyfikująca swoje dane bądź żądająca zaprzestania przetwarzania swoich danych musi się liczyć z brakiem dostępu do niektórych funkcji serwisu.

5.        Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

6.        Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi Serwisu, jak np. serwisy obsługujące płatności lub serwisy hostujące serwery.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

§3

1.        Serwis korzysta z plików cookies.

2.        Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.        Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

b.     utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.      określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.        Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.        Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.        Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

LOGI SERWERA

§4

1.        Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług informacyjnych.

2.        Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.        czas nadejścia zapytania,

b.       czas wysłania odpowiedzi,

c.        nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.       informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.       adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.         informacje o przeglądarce użytkownika,

g.       informacje o adresie IP.

3.        Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

§5

1.        Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.        Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.