Produkty
Artykuły
Avicon
Model A500 + Image Streaming Configuration (Advanced / Standard)

MODEL A500 + Image Streaming Configuration (Advanced / Standard)

A500 + Image Streaming Configuration (Advanced / Standard)

Strumieniowe kamery termowizyjne FLIR serii Axxx oferują możliwości monitorowania potrzebne do dokładnego wykrywania i identyfikowania problemów termicznych w procesach produkcyjnych i przemysłowych. Dzięki wielu opcjom pola widzenia, możliwości przesyłania wielu strumieni, sterowania ostrością za pomocą napędu i opcjonalnemu strumieniowaniu radiometrycznemu przez Wi-Fi, te stacjonarne kamery mogą sprostać najbardziej złożonym wymaganiom zdalnego monitorowania.
Producent:
Teledyne FLIR