Produkty
Artykuły
Avicon
Model A500f Advanced Smart Sensor 14°

MODEL A500f Advanced Smart Sensor 14°

A500f Advanced Smart Sensor 14°

Kamery termowizyjne FLIR A500f i A700f Advanced Smart Sensor są idealne dla użytkowników, którzy potrzebują wbudowanych funkcji analitycznych i alarmowych do monitorowania warunków zewnętrznych i wczesnego wykrywania pożarów. Kamery te mogą pomóc chronić zasoby, poprawić bezpieczeństwo, zmaksymalizować czas pracy i zminimalizować koszty konserwacji. Kamery FLIR A500f/A700f, wyposażone w obudowę ochronną zaprojektowaną tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, łączą doskonałe obrazowanie termowizyjne z przetwarzaniem typu „Edge Computing” i przemysłowym Internetem rzeczy (IIoT) w celu uproszczonej integracji z nowymi lub istniejącymi sieciami.
Producent:
Teledyne FLIR