Produkty
Artykuły
Avicon
Model FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, ver. 2016)

MODEL FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, ver. 2016)

FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, ver. 2016)

FLIR A65 to termowizyjny sensor do kontroli procesów / zapewnienia jakości, zapobiegania pożarom i monitorowania stanu, który oferuje kompleksowe wizualne monitorowanie temperatury. A65 płynnie integruje się z istniejącymi systemami i zapewnia liniowe wyjście temperatury za pośrednictwem oprogramowania zgodnego z GenICam™.
Producent:
Teledyne FLIR