Produkty
Artykuły
Avicon
Model Streampix Remote

MODEL Streampix Remote

Streampix Remote

Potrzebujesz więcej niż jednego stanowiska z oprogramowanie StreamPix, aby zrealizować akwizycję obrazu ze wszystkich kamer?

Korzystasz z wielu komputerów i do każdego podłączonych jest wiele kamer?

Potrzebujesz pojedynczej aplikacji, która umożliwi zdalne kontrolowanie wszystkich stanowisk StreamPix w sieci LAN?

StreamPix Remote jest aplikacją, dzięki której bez problemu to wszystko osiągniesz. StreamPix Remote umożliwia zaawansowane zdalne zarządzanie stanowiskami szybkiego zapisu wideo.

Najważniejsze cechy

 • Zdalne przeglądanie obrazów StreamPix (transmisja na żywo lub odtwarzanie).
 • Zdalna kontrola nad głównymi funkcjami StreamPix.
 • Tworzenie zdalnie nowych sesji na podstawie nazwy komputera lub adresu IP i nazwy obszaru roboczego StreamPix.
 • Wyświetlaj w czasie rzeczywistym informacje na temat komputera i statusu obszaru roboczego.
 • Dostęp do historii plików, pozwalającej lepiej zarządzać sesją wideo.
 • Efektywne wykorzystanie procesora i monitorowanie ruchu w sieci.
 • Możliwość wysyłania powiadomień do aplikacji innych firm za pośrednictwem protokołu UDP.
 • Zdalne sterowanie ustawieniami oraz nastawami kamery (dla kamer pracujących jednocześnie muszą być identyczne).
 • Wsparcie dla protokołu przesyłania komunikatów Vicon Blade.
 • Obsługa przez przewodową sieć LAN lub Wi-Fi.

Przykład

Aplikacja wymagająca przechwytywania 8 sekwencji jednocześnie z 8 różnych kamer.

 • Ze względu na zastosowane kamery wymaga użycie dwóch różnych komputerów, po jednym dla każdej z grup 4 kamer, aby uzyskać odpowiednią przepustowość.
 • Każdy komputer musi posiadać zainstalowaną kopię StreamPix.
 • StreamPix Remote może działać na dowolnym z tych dwóch komputerów lub na jakimkolwiek innym komputerze w sieci (LAN lub Wi-Fi).
 • Wszystkie operacje, takie jak "rozpocznij nagrywanie" wykonywane na StreamPix Remote, automatycznie rozpocznie nagrywanie na każdym z 2 stanowisk
 • StreamPix Remote daje również możliwość zdalnego kontrolowania każdej z kamer osobno.

Producent:
Norpix