Produkty
Artykuły
Avicon

Znajdziesz tutaj nasze wybrane realizacje systemów będące udokumentowaniem naszych kompetencji technologicznych w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań wizji maszynowej. Jeżeli nie znajdujesz wśród tych przykładów swojej specyficznej aplikacji, zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

Firma Avicon od początku swojego istnienia, oprócz dystrybucji komponentów wizyjnych, zajmuje się integracją systemów wizyjnych pod klucz. Rozwiązania te bazują na 100% kontroli wizyjnej produktów dającej natychmiastową reakcję na błędy produkcyjne i pozwalające na długoterminowy monitoring jakości procesu na podstawie realnych danych statystycznych. Nasze systemy instalowane są zarówno na maszynach klienta jak również na zaprojektowanych przez nas samodzielnych stanowiskach. Dzięki współpracy z wieloma dostawcami komponentów wizyjnych mamy możliwość realizowania bardzo wymagających i skomplikowanych systemów.

Proces ofertowy

Jeżeli jesteś producentem szukającym rozwiązań Quality Control do Twojego procesu, będziemy wdzięczni za kontakt z nami. Aby maksymalnie usprawnić dyskusję techniczną, proponujemy standardową procedurę ofertową, która jest przyjęta w przemyśle Machine Vision.

Proces ofertowy rozpoczyna się od sprecyzowania wymagań stawianych urządzeniom kontrolnym. Zadajemy niezbędne pytania, poznajemy Twój proces, dyskutujemy o opcjach i wariantach, pokazujemy Ci nasze spojrzenie na Twój obiekt, słowem – tworzymy nić wzajemnego zrozumienia problemu. Po tym wstępnym kroku jesteśmy zazwyczaj gotowi na przygotowanie budżetu ramowego. Budżet ramowy to ‘bezpiecznik’ projektu na jego początku – pozwala nam upewnić się, że idziemy wspólnie w dobrą stronę pod kątem finansów i kosztów inwestycji.

Jeżeli akceptujesz rząd kosztów, oferujemy testy wykonalności. Są to prace wykonane przez nas w kierunku uzyskania konkretnych wyników potwierdzających możliwość zrealizowania założeń dokładnościowych, wydajnościowych itd. Możemy je wykonać na bazie Twojego procesu/infrastruktury albo w naszym laboratorium wizyjnym. Testy są zakończone raportem – studium wykonalności któremu towarzyszy oferta finalna. Oba te dokumenty oprócz ceny definiują komplet parametrów technicznych, wydajności i szczegółów implementacyjnych, określają warunki gwarancji i serwisu jak i nakładają na obie strony wszelkie obowiązki niezbędne do zrealizowania projektu.

Możliwości systemów wizyjnych

Dzięki systemom wizyjnym możliwa jest bieżąca kontrola wyrobów. Szybkie wykrycie nieprawidłowości umożliwia wczesna reakcję, a przez to minimalizację kosztów przestojów oraz materiałów. Firma AVICON dostarcza rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Od strony technicznej, systemy wizyjne mogą realizować zadania kontrolne, pomiarowe oraz identyfikacyjne.  Kontrolowane mogą być zarówno produkty jednostkowe jak ciągłe takie jak płyty, taśmy, walce.

Do typowych zadań kontrolnych należą poszukiwanie wad (wtrącenia, przebarwienia, ubytki), kontrola obecności i położenia etykiet, kontrola kompletacji produktu, kontrola nadruków graficznych, oraz tekstowych OCV.

Do zadań pomiarowych należą: kontrola wymiarów produktu, pomiar orientacji i pozycji. Możliwa jest również współpraca z robotami przemysłowymi.

Z wykorzystaniem systemów wizyjnych możliwa jest również identyfikacja produktów. Identyfikacja produktu może bazować na odczycie kodów 1D i 2D (również DPM-nanoszonych bezpośrednio na produkcie), odczycie oznaczeń alfanumeryczmych OCR lub porównywanie zdjęcia produktu z wcześniej stworzoną bazą wzorców. Posiadamy również możliwości integracji systemów bazujących na najnowszym narzędziu analitycznym – uczeniu maszynowym (ang. Machine Learning). Narzędzie to pozwala na realizację zupełnie nowych klas problemów takich jak monitoring wzrostu roślin, zarządzanie ruchem, rozpoznawanie pozy i twarzy, inspekcja materiałów o skomplikowanych wzorach i fakturach i inne.