Produkty
Artykuły
Avicon

Kontrola ciągłości spawu

AVICON oferuje gotowe rozwiązanie dla inspekcji szczeliny spawalniczej bezpośrednio przed punktem przyłożenia elektrody spawalniczej. Szerokość szczeliny jest krytycznym parametrem procesu produkcji wielu prefabrykatów metalowych, a jej ciągły monitoring jest niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości strukturalnej rur ze szwem, profili ze szwem czy elementów specjalnych.

Autorska optyczna technologia AVICON zapewnia kompletne odseparowanie widoku szczeliny od blasku łuku spawalniczego i pozwala na ciągły pomiar w czasie rzeczywistym szerokości szczeliny oraz dystansu pomiędzy szczeliną, a elektrodą. W przypadku przekroczenia parametrów procesu, generowany jest odpowiedni alarm.

Termowizyjny system kontroli jakości (ciągłości) spawu gwarantuje prawidłowe wykonanie spoiny, a co za tym idzie, niweluje konieczność dalszej manualnej kontroli jakości produktu.