Produkty
Artykuły
Avicon

Kontrola obecności wad na łapach drobiowych

Funkcjonalność tego systemu narzucona jest przez niemiecki ośrodek certyfikujący QS (jakość i bezpieczeństwo żywności) oraz niezależnie przez sieć McDonald’s. Jego zadaniem jest ocena stanu drobiowych łap – po których można poznać warunki chowu drobiu (brojler, indyk).

System pozwala na:

• Kontrolę wielkości i umiejscowienia wad

• Wykonywanie w czasie rzeczywistym klasyfikacji zgodnej z wytycznymi QS

• Raportowanie o stanie stada każdego hodowcy

• Wydajność przekraczająca 14 000 szt. drobiu / godzinę

• Algorytm kontrolny oparty o Machine Learning / Deep Learning