Produkty
Artykuły
Avicon

Odczyt kodów i oznaczeń alfanumerycznych z wysokimi prędkościami

Zadaniem systemu jest skanowanie wstęgi foliowej a następnie odczyt kodów kreskowych 1D, 2D i OCR. Dla każdego użytku kody są zmienne i unikatowe. System kontroluje zarówno czytelność i poprawność kodu ale również przesyła informacje do zintegrowanej bazy danych tworząc pełny raport zgodności wydrukowanych kodów ze zleceniem produkcyjnym.

Obrazowanie wstęgi odbywa się z użyciem dwóch kamer liniowych (kamera linijkowa działa na zasadzie skanera zbierającego i składającego obraz linia po linii) dzięki czemu otrzymujemy obraz 100% powierzchni kontrolowanej folii z nadrukowanymi kodami.

ParametrWartość
Prędkość wstęgi:200 m/min
Szerokość wstęgi:1200 mm
Szerokość kodu 1D:od 25 mm
Wielkość pojedynczego modułu kodu 2D:od 0,25x0,25 mm
Wysokość czcionki dla OCR:od 4 mm
Prędkość odczytu:ponad 45 szt / s

Wdrożone urządzenie kontrolne jest kluczowe dla zapewnienia jakości w procesie produkcyjnym obejmującym wielkonakładowy nadruk inkrementalnych oznaczeń.