Produkty
Artykuły
Avicon

Systemy OCR

Systemy odczytu OCR i OCV znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zapisany kod składa się z ciągu znaków alfanumerycznych.

Najczęściej są to:

– daty przydatności do spożycia

– LOT Code

– numery seryjne

– part number elementu składowego produktu (opakowania, etykiety, składnika)

W ostatnim czasie technologia odczytu OCR mocno poszła do przodu w związku z możliwością zastosowania, obok klasycznych algorytmów, algorytmów opartych o sieci neuronowe.

W zależności od aplikacji, dostarczamy również takie funkcjonalności jak:

– integracja z systemem zarządzania produkcją

– integracja z bazą danych

– zaawansowany system raportowania wraz z modułem analitycznym i przeglądarką zdarzeń

– odczyt kodów wieloliniowych

– generator kodów referencyjnych