Produkty
Artykuły
Avicon

Weryfikacja kodów i opakowań – automatyzacja paletyzacji

Zadaniem stanowiska jest sprawdzenie zgodności użytych opakowań i oznaczeń (w tym kodów) z aktualnym zleceniem produkcyjnym. Złe opakowania i te z nieczytelnymi, bądź błędnymi oznaczeniami są odrzucane.

Kontrola:

• LOT Code

• Wymiarów opakowania

• Obecność etykiety

• Poprawność oznaczeń (EAN, OCR)

System jest niezbędny w procesie automatyzacji procesu paletyzacji z użyciem robota.

System kontroli wizyjnej dostarczany jest w formie stand-alone zintegrowanej z przenośnikami na linii produkcyjnej. Również aplikacja kontrolna zintegrowana jest z systemem zarządzania produkcją, dzięki czemu kontrola wizyjna parametryzuje się wraz ze zmianą zlecenia produkcyjnego.