Produkty
Artykuły
Avicon

Basler Advanced Imaging – szkolenie wizyjne

Firma AVICON zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowych szkoleniach technicznych pt. „Basler Advanced Imaging”. Będą miały one formę warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami kamer przemysłowych.

  • pierwsze uruchomienie i konfiguracja sieciowa kamer
  • specyfika sensorów CCD/CMOS
  • formaty obrazowe kamer kolorowych i monochromatycznych
  • obsługa parametrów czasowych akwizycji
  • zapis konfiguracji do pamięci nieulotnej kamery
  • optymalizacja parametrów transmisji GigE
  • synchronizacja zewnętrzna i praca synchroniczna
  • systemy wielokamerowe na jednym PC
  • możliwości portów IO kamery

Szkolenia są planowane w terminie jesiennym w siedzibie firmy AVICON w Warszawie, dokładna liczba oraz daty szkoleń będą uzależnione od zainteresowania.

Dla celów zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o kontakt mailowy z AVICON.