Produkty
Artykuły
Avicon

„Innowacyjne urządzenie sortujące wykorzystujące wielopostaciowe dane i algorytmy uczenia maszynowego”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0316/20

Wartość projektu 5 679 905,40 PLN, kwota dofinansowania 4 347 861,23 PLN

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia sortującego, które znajdzie zastosowanie w procesie recyklingu.
Klasyfikacja obiektów odbywa się na podstawie ich charakterystyki widmowej, koloru, indukcyjności oraz analizy obrazu z wykorzystaniem uczenia maszynowego. W ramach projektu opracowane zostanie kompletne, innowacyjne urządzenie sortujące przetestowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Urządzenie składa się z przenośnika roboczego, układu detekcji, analizy i odrzutu.
Wielopostaciowe dane są analizowane i podejmowana jest decyzja o skierowaniu danego elementu do odpowiedniego strumienia elementów o tych samych cechach.
Będzie to rozwiązanie znacząco ulepszone względem obecnie dostępnych rozwiązań, ponieważ komplementarność zainstalowanych czujników pozwoli na wyseparowanie ze strumienia odpadów tworzyw o określonych parametrach, jednocześnie oczyszczając go z wtrąceń w postaci produktów szczególnie niepożądanych (np tubki po silikonie budowlanym przy odzyskiwanym tworzywie PE). Cechą unikatową dla naszego rozwiązania będzie możliwość sortowania tworzyw w kolorze czarnym.

fundusze-europejskie-inteligentny-rozwojznak-barw-Rzeczypospolitej-Polskiejlogo-NCBRunia-europejska-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego