Produkty
Artykuły
Avicon

Projekt pt. „Głowica do klasyfikacji danych hiperspektralnych w czasie rzeczywistym metodą przyrostowego uczenia”

W ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”,

I Osi priorytetowej: „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pt. „Głowica do klasyfikacji danych hiperspektralnych w czasie rzeczywistym metodą przyrostowego uczenia”,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy: RPMA.01.02.00-14-9466/18-00

Wartość projektu: 2 456 901,42 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 695 661,47 zł

Opis projektu

W ramach projektu firma AVICON opracowuje głowicę hiperspektralną , która automatycznie klasyfikuje typ/cechy/wady produktu lub materiału na podstawie jego widma spektralnego w szerokim zakresie długości fal elektromagnetycznych. Urządzenie to będzie wykorzystywane głównie w rozwiązaniach sortowniczych adresowanych do wielu gałęzi przemysłu (np. sortowanie płatków plastiku wg koloru/rodzaju plastiku w zakładach recyklingu śmieci, sortowanie warzyw/owoców wg wad/braku wad) – wszędzie tam, gdzie jakość produktu jest mierzalna w jego spektrum widma z zakresu światła widzialnego oraz podczerwieni (zakresy 400-900 nm oraz 900-1700 nm).

Cele projektu

Celem projektu jest zbudowanie głowicy hiperspektralnej, w której połączone zostaną techniki analizy spektralnej z systemami uczenia maszynowego oraz przemysłowym charakterem rozwiązania, możliwym do pełnej komercjalizacji. Takie rozwiązanie nie posiada jeszcze żadnego wdrożenia komercyjnego. Głowica hiperspektralna pozwoli na rozszerzenie gamy rozwiązań wizyjnych Wnioskodawcy o bardzo ważną klasę kontroli wizyjnej – sortownicze rozwiązania hiperspektralne.

Od strony informatycznej i algorytmicznej, celem jest opracowanie wydajnego “klasyfikatora” do identyfikacji badanego produktu (rodzaj tworzywa sztucznego, oddzielenie niechcianych elementów od materii organicznej, rodzaj i kolor owocu, świeżość lub poziom dojrzałości itp.) na podstawie wielowymiarowych danych z kamer o charakterze hiperspektralnym.

Celem projektu w wymiarze ekonomicznym jest wzbogacenie oferty handlowej przedsiębiorstwa, uczynienie go bardziej konkurencyjnym na rynku, co zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa i przełoży się na zwiększenie zatrudnienia personelu.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu firma AVICON wprowadzi do swojej oferty nowy, innowacyjny produkt w postaci głowicy hiperspektralnej, która istotnie poszerzy możliwości sortowania maszyny sortowniczej, która wkrótce znajdzie się w portfolio produktowym AVICON. Oceniamy, że urządzenie znajdzie zastosowanie głównie na rynkach segregacji śmieci i branży spożywczej.

Rezultatem projektu będzie zarówno dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa AVICON, dzięki poszerzeniu działalności, jak i rozwój wiedzy oraz technologii w zakresie wizyjnej kontroli jakości.

Realizacja projektu pozwoli także na dynamiczny rozwój przemysłu w Polsce w różnych branżach. Planowana jest również ekspansja na sąsiednie kraje w Europie Środkowej i Wschodniej.