Produkty
Artykuły
Avicon

Vieworks – multidyscyplinarna doskonałość obrazowania

Pośród szeregu producentów Machine Vision na całym świecie, Vieworks zajmuje szczególne miejsce. Ta zaawansowana technologicznie firma z siedzibą w Korei Południowej czerpie swoje bogate doświadczenie w zakresie kamer z własnych unikalnych technologii obrazowania i obsługuje rynek z szerokim doświadczeniem w wielu gałęziach przemysłu i badań. Decydując się na rozwiązania Vieworks, klient ma do wyboru szeroką gamę różnych serii kamer. Począwszy od standardowej serii areascan VC/VQ, poprzez szeroki wybór kamer liniowych VT/VTC/VL i specjalistycznych kamer lotniczych VX, aż po wyrafinowane, chłodzone, multi-megapikselowe kamery VN/VP/VNP, otrzymujemy portfolio będące punktem startowym dla wielu zastosowań przemysłowych i nieprzemysłowych, takich jak inspekcja stron internetowych, kontrola płaskich wyświetlaczy, obrazowanie lotnicze, bio-obrazowanie, sport i wiele innych.

Hybrydowy TDI – czułość sensora do potęgi!

VT-Series-M42-PC

Time Delayed Integration (TDI) jest dobrze znaną technologią wykorzystywaną w zastosowaniach skanowania liniowego obrazu. Pozwala ona na znaczne zwiększenie rejestrowanej intensywności w porównaniu do kamer liniowych z jedną linią pixeli, dzięki czemu możliwe jest skanowanie z dużą prędkością przy zachowaniu pełnej specyfikacji rozdzielczościowej.

Technologia sensorów Hybrid TDI (VTDI) firmy Vieworks łączy w sobie dwie różne technologie produkcji chipów czujników i implementuje strukturę CCD na powłoce funkcjonalnej mikroobwodów sygnałowych wykonanych w technologii CMOS, co pozwala na szybką akumulację bezpośrednich ładunków zebranych przez ekspozycję oraz progresywne ich dodawanie w celu utworzenia idealnego obrazu o wysokim kontraście. Dzięki wielokrotnej ekspozycji profilu obiektu na kolejnych liniach matrycy (ang. stages), obraz może być rejestrowany zarówno w warunkach słabego oświetlenia, jak i przy bardzo dużej prędkości liniowej, sięgającej nawet 300 kHz. Aby zilustrować, jak szybki i wymagający jest proces akwizycji, można wyobrazić sobie proces pojedynczej ekspozycji trwający zaledwie 3,3 mikrosekundy. Ten kawałek czasu jest tak mały, że użytkownik musiałby zapewnić ogromną ilość światła o intensywności prawdopodobnie większej niż bezpośrednie światło słoneczne – wymagane byłyby specjalne chłodzone oświetlacze superluminescencyjne, które generują koszty. Gdy jednak proces ten zostanie dynamicznie przeprowadzony 256 razy – w synchronizacji z poruszającym się obiektem – można uzyskać efektywną ekspozycję wynoszącą prawie 1 milisekundę, co z kolei jest zupełnie zwyczajnym czasem naświetlania, ale efekt osiągamy bez utraty rozdzielczości i liczby linii na sekundę.

Modele kamer wykorzystujące VTDI to seria Vieworks VT. Zakres rozdzielczości waha się od 3k nawet do 23k z częstotliwościami skanowania linii do 300kHz. Liczba etapów ekspozycji (ang. stage) wynosi się od 32 do 256 rzędów linii.

Pixel shifting – chcę więcej rozdzielczości!

Niektóre aplikacje wymagają ultrawysokich rozdzielczości, które wykraczają poza fizyczne rozmiary pixelowe dostępnych matryc. W takich przypadkach do gry wkracza technologia Pixel Shifting zaimplementowana przez Vieworks. Polega ona na umieszczeniu sensora w nanostage’u X-Y, przesuwaniu go odpowiednio o ułamkowy  rozmiaru piksela i zarejestrowaniu 4 lub 9 obrazów podrzędnych jako źródła jednego zsyntetyzowanego superrozdzielczego obrazu.

Ta funkcja jest oferowana przez serie Vieworks VN i VNP, z podstawową rozdzielczością do 150 megapikseli i rozszerzoną rozdzielczością aż 602 megapikseli.

Chłodzenie termoelektryczne – lepsza jakość obrazu!

VP-Series-PC-AVICON

Dobrze znaną zasadą obwodów elektronicznych jest to, że temperatura ma duży wpływ na charakterystykę szumów układu. Zasada ta odnosi się również do technologii sensorów obrazowych, gdzie szum termiczny można znacznie zmniejszyć nawet poprzez obniżenie temperatury chipa o kilka stopni Celsjusza.

Seria Vieworks VP oferuje unikalną technologię TEC, która utrzymuje czujnik chłodniejszy o 20 stopni poniżej temperatury otoczenia, a jednocześnie zapobiega potencjalnej kondensacji wewnątrz obudowy kamery poprzez szczególną wewnętrznej struktury komory sygnaturowej. Wraz z korekcją płaskiego pola, korekcją defektów pikseli i szybkimi interfejsami Camera Lino lub CoaXPress, kamery te oferują bezprecedensową jakość obrazu o rozdzielczości do 152 megapikseli.

Obrazowanie lotnicze – daj mi sprawdzone obrazowanie!

VX-Series-PC-AVICON

Aplikacje do obrazowania geoprzestrzennego, oprócz klasycznych wymagań dotyczących rozdzielczości i liczby klatek na sekundę, zazwyczaj nakładają szereg dodatkowych wymagań na urządzenia obrazujące, które mają być używane do rejestracji obrazu. Wymagania te wychodzą na pierwszy plan dla kamer na dronach lub innych typach statków powietrznych. Potrzebna jest wytrzymała konstrukcja, która zapobiegnie uszkodzeniom od wibracji, a także będzie wykazywała rozszerzoną tolerancję na warunki temperaturowe. Urządzenia elektroniczne muszą być zgodne z szeregiem zasad projektowych, które zmniejszają wpływ wibracji, zwłaszcza w naturalnych częstotliwościach rezonansowych, zależnych od danego elementu. Konstrukcja kamery musi zapewniać naturalne tłumienie lub samoistne magazynowanie energii drgań poprzez kontrolowane odkształcenia sprężyste elementów wewnętrznych. Ponadto, odporność na udary i uderzenia o określonej energii musi być osiągnięta poprzez odpowiednią technologię montażu mechanicznego i elektronicznego oraz zapewnienie minimalnych prześwitów montażowych poszczególnych komponentów.

Seria Vieworks VX ma wszystko to na pokładzie – 25-megapikselowa kamera, która spełnia rygorystyczne testy niezawodności, w tym test wibracji 10G oraz test wstrząsów 70G, przy przy jednoczesnym zakresem roboczym temperatur pracy od -50 ℃ do 80 ℃.

AVICON – wsparcie premium i atrakcyjne plany cenowe!

AVICON jest Partnerem Sprzedaży i Wsparcia Vieworks w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii. Jako praktycy w zakresie komponentów Machine Vision, staramy się służyć naszym lokalnym doświadczeniem we wdrażaniu, instalowaniu i rozwiązywaniu problemów z kamerami, a także każdym innym typem komponentów, takich jak obiektywy, oświetlenie, oprogramowanie i akcesoria, równolegle z atrakcyjnymi cenami, opcjami finansowymi i usługami gwarancyjnymi w jednym pakiecie rozwiązań.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod adresem https://www.avicon.pl/.